Všeobecné obchodní podmínky - reklama

PODMÍNKY REKLAMY – SMLOUVA – SMLUVNÍ VZTAH

 

1. Definice smluvních stran

1.1. Zákazník předá k dispozici čistou reklamní plochu ( zadní okno osobního vozu ) kde bude nalepena originální reklama obchodu „ medvědí kořenka „ na náklady tohoto obchodu ve smluvní reklamní agentuře jež má obchod v agentuře domluvenu.

1.2. Obchod „ medvědí kořenka „ je plným plátcem za vypracování a nalepení dotyčné reklamy na reklamní plochu. Zákazník nic neplatí, zákazník je povinen přistavit osobní vůz k přilepení reklamy na zadní okno na adresu smluvní agentury ve stanovený den.

2. Definice kontraktu, podmínky smlouvy

2.1. Počátek smluvního vztahu započne dnem následujícím po podpisu smlouvy, jež bude podepsána po nainstalování ( nalepení ) reklamy na osobní vůz. Zákazník doloží ověřenými doklady ( řidičský průkaz, malý technický průkaz ) vlastnictví vozu na který bude nainstalována reklama.

2.2. Ukončení smluvního vztahu končí dnem odstraněním reklamy z vozu pouze na adrese obchodu a finančním vyrovnáním ke dni ukončení smluvního vztahu platbou na účet zákazníka uvedeným ve smlouvě. Odstranění reklamy mimo sídlo našeho obchodu je možná kdykoliv bez finančního postihu, ale tato smlouva je následně ukončena bez finanční odměny.

2.3. Kontrakt je podepsán vždy na 1 rok s možností prodloužení smlouvy na další období, minimálně na 1 další rok. Kontrakt lze podepsat kdykoliv během celého kalendářního roku. Prodloužení kontraktu lze pouze po ukončení předchozí smlouvy.

2.4. Reklamu lze nainstalovat pouze na jediný vůz z dané obce dle registrace majitele vozu doložené občanským průkazem s ohledem na trvalé bydliště. Pro obyvatele větších obcí – podle rozdělení částí obce. Nebo-li pro prvního zájemce z dané obce.

2.5. Odměna za poskytnutí reklamní plochy na osobním vozu činí 1.000,- kč, slovy Jedentisíckorun za období 1 roku – tj. 365 dní. Při kratším období činí odměna 2.50 kč/den. Odměna je následně převedena na účet zákazníka pouze po osobním předvedení vozidla s nalepenou reklamou obchodu na adrese našeho obchodu – Medvědí kořenka, Českobrodská 799, Kostelec n/Č.lesy na základě propočítání délky předvádění reklamy našeho obchodu. Zde bude i tato reklama následně odstraněna. Náklady na odstranění platí obchod Medvědí kořenka.

2.6. Odměna je proplacena vždy na číslo účtu které je uvedeno ve smlouvě a proplacena zpětně za dané období poskytnutí reklamy na daném vozu. Odměna je proplacena vždy jen osobě uvedené ve smlouvě, případně zákonnému zástupci který je uveden ve smlouvě.

2.7. Odměnu je obchod povinen zaslat do 10 pracovních dnů od ukončení smluvního vztahu.

 

S podmínkami souhlasí:

 

JMÉNO ZÁKAZNÍKA ………………………………………….. OP ………………………………………..

PRÁVNÍ ZÁSTUPCE …………………………………………… VOZIDLO ……………………………

ČÚ : ……………………………………………………………………. ŘP ……………………………………….

OBEC/ČÁST OBCE ………………………………………………. MTP/SPZ ……………………………………..

 

V Kostelci n/Č.lesy …………………………………….

………………………………………….                                  ……………………………………………..

zákazník – majitel osobního vozu                                        zástupce Medvědí kořenky